Πίνακασ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 31ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης και των αποφάσεων που ελήφθησαν.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
   
Συνεδρίαση της   10-12-2011  ημέρα  Σάββατο  και  ώρα  17:30
Πρόσκληση   25111/6-12-2011
Παρόντες Δ.Σ.:                                   Απόντες:   
Παρών ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου
Παρόντες  Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων  3    Απόντες  12
Παρόντες  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  11     Απόντες    25

ΠΙΝΑΚΑΣ
Των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  31ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης
και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

α/α    ΘΕΜΑ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ
1 προ Η/Δ    Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου  Ανατολικής Μάνης.

Αριθ. Απόφασης:         409/2011    
Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  κατά πλειοψηφία: Εγκρίνει την έκθεση Δημάρχου περί διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου  Ανατολικής Μάνης.
Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας  δήλωσε παρών
1 Η/Δ    Αναπροσαρμογή ή μη των τελών για κοινοχρήστους χώρους  Δήμου Ανατολικής Μάνης για το έτος 2012

Αριθ. Απόφασης:         410/2011    
Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  Καθορίζει ζώνες χρέωσης  για την Δημοτική Ενότητα  Γυθείου και  τέλη κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2012  στο Δήμο Ανατολικής Μάνης ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ

Α. ΖΩΝΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΠΡΩΤΗ ΖΩΝΗ: Στην ζώνη αυτή ανήκουν οι κοινόχρηστοι χώροι των παρακάτω οδών:
Ελευθερολακώνων (από την οδό Ερμού έως την οδό Β. Παύλου), Γερ. Καψάλη, Βασ. Γεωργίου Β΄ (από την οδό Γ. Καψάλη έως την οδό Β. Παύλου), Βασ. Παύλου, Πλ. Μαυρομιχάλη, Πρωθ. Τζ. Τζαννετάκη καθώς και οι κοινόχρηστοι χώροι που περικλείονται από ανωτέρω αναφερόμενους οδούς.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΖΩΝΗ: Στην ζώνη αυτή ανήκουν οι κοινόχρηστοι χώροι των παρακάτω οδών:
Ερμού, Βασ. Γεωργίου Β΄ (από την οδό Ερμού έως την οδό Γ. Καψάλη), Ορέστου (από την οδό Βασ. Γεωργίου έως την οδό Ερμού), Πολυαράβου, Αρχαίου Θεάτρου (από την οδό Γ. Καψάλη έως την οδό Ερμού), Ηρακλέους (από την οδό Γ. Καψάλη έως την οδό Ερμού), Ιωάν. Γρηγοράκη (από την οδό Γ. Καψάλη έως την οδό Ερμού), Κάστορος (από την οδό Β. Γεωργίου έως την οδό Ερμού) και Πολυδεύκους (από την οδό  Β. Γεωργίου έως την οδό Ερμού).  Επίσης και μικρή Ανώνυμη οδός (από την οδό Β. Γεωργίου έως την οδό Ερμού) καθώς και η πλατεία Μαυροβουνίου.

ΤΡΙΤΗ ΖΩΝΗ: Στην ζώνη αυτή ανήκουν οι κοινόχρηστοι χώροι που δεν ορίζονται από τις προηγούμενες ζώνες στην πόλη του Γυθείου και στους Οικισμούς της.

Β. ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το είδος χρήσης, προσωρινώς ή μονίμως των κοινόχρηστων χώρων από τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες ή μη, ορίζεται ως εξής:
ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, ταβέρνες, ουζερί, καφενεία, μπαρ, αναψυκτήρια κ.λ.π.).
ΨΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΘΗΚΕΣ –ΒΙΤΡΙΝΕΣ: Για την τοποθέτηση σε κοινόχρηστους χώρους ψυγείων προς εξυπηρέτηση περιπτέρων, ψιλικατζίδικων ή άλλων καταστημάτων, προθηκών, πάγκων, βιτρινών προβολής προϊόντων ή άλλων ογκωδών επαγγελματικών αντικειμένων και μεμονωμένων προϊόντων κάθε είδους.
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΑΖΑ: Παραχώρηση χώρου επί πεζοδρομίων, πλατειών ή οδοστρώματος για την προσωρινή τοποθέτηση οικοδομικών υλικών ή υλικών από οικοδομικές εργασίες (μπάζα).
ΣΤΗΣΙΜΟ ΕΞΕΔΡΑΣ: Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση υπαίθριας εξέδρας ή σκηνής.
ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ: Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την υπαίθρια επαγγελματική προβολή προϊόντων (αυτοκινήτων, γεωργικών μηχανημάτων κ.ά.) ως εκθεσιακή ή επετειακή χρήση.

Γ. ΤΕΛΗ
Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων τα τέλη ανάλογα με το είδος χρήσης και τη ζώνη χρέωσης ισχύουν ως ακολούθως:

ΠΡΩΤΗ ΖΩΝΗ ΧΡΕΩΣΗΣ:
1. Για τραπεζοκαθίσματα                  15,00 € το τ.μ. ανά ημερολογιακό έτος.
2. Για ψυγεία-προθήκες-βιτρίνες       30,00 € το τ.μ. ανά ημερολογιακό έτος.
3. Για δομικά υλικά και μπάζα             8,00 € το τ.μ. ανά ημερολογιακό μήνα.
4. Για στήσιμο εξέδρας ή σκηνής      10,00 € το τ.μ. ανά ημέρα.
5. Για εκθεσιακή χρήση                      2,00 € το τ.μ. ανά ημέρα.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΧΡΕΩΣΗΣ:
1. Για τραπεζοκαθίσματα                  12,00 € το τ.μ. ανά ημερολογιακό έτος.
2. Για ψυγεία-προθήκες-βιτρίνες       24,00 € το τ.μ. ανά ημερολογιακό έτος.
3. Για δομικά υλικά και μπάζα             7,00 € το τ.μ. ανά ημερολογιακό μήνα.
4. Για στήσιμο εξέδρας ή σκηνής         8,00 € το τ.μ. ανά ημέρα.
5. Για εκθεσιακή χρήση                      2,00 € το τ.μ. ανά ημέρα.

ΤΡΙΤΗ ΖΩΝΗ ΧΡΕΩΣΗΣ:
1. Για τραπεζοκαθίσματα                    8,00 € το τ.μ. ανά ημερολογιακό έτος.
2. Για ψυγεία-προθήκες-βιτρίνες        16,00 € το τ.μ. ανά ημερολογιακό έτος.
3. Για δομικά υλικά και μπάζα              6,00 € το τ.μ. ανά ημερολογιακό μήνα.
4. Για στήσιμο εξέδρας ή σκηνής          6,00 € το τ.μ. ανά ημέρα.
5. Για εκθεσιακή χρήση                       2,00 € το τ.μ. ανά ημέρα.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Για τα καταστήματα που ζητούν χρήση κοινόχρηστων χώρων και τα τμήματά τους (πεζοδρόμια ή πλατείες) ανήκουν σε διαφορετικές ζώνες χρέωσης θα καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος που ισχύει για κάθε τμήμα του κοινόχρηστου χώρου, ανάλογα με τη ζώνη χρέωσης που βρίσκεται ο κοινόχρηστος αυτός χώρος.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΤΥΛΟΥ
1.    Για τις Τοπικές Κοινότητες: Αρεόπολης, Ν. Οιτύλου, Οιτύλου (μόνο Οικισμός Καραβοστάσι), Πύργου Διρού και Γερολιμένα καθορίζει τέλος δικαιώματος ίσο με πέντε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (5 €/τ.μ.) για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους.  Επίσης για τις πλατείες το τέλος αυτό ανέρχεται στα δέκα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (10 €/τ.μ.).
2.    Για τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου, καθορίζει τέλος τρία ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (3 €/τ.μ) για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους και αντίστοιχα σε επτάμιση ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο(7,5 € /τ.μ.) για τις πλατείες.
Οι καταστηματάρχες δεν θα μπορούν να τοποθετούν οτιδήποτε άλλο εκτός από τραπεζοκαθίσματα ή είδη του καταστήματός τους.
Για τις περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίων ή οδών από αυτούς που εκτελούν οποιαδήποτε φύσεως τεχνοοικοδομική εργασία το τέλος έχει ορισθεί σε δέκα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (10 € /τ.μ.) μηνιαίως και μέχρι 20 τ.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Οχτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (8,80 €) ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως ανεξαρτήτου του χρόνου κτήσεως σε όσους χρησιμοποιούν διαρκώς ή πρόσκαιρα πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες και εν γένει κοινόχρηστους χώρους. Προκειμένου περί καταλήψεως πεζοδρομίου, οδού, από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως τεχνοοικοδομικές εργασίες το τέλος ορίζεται σε δύο ευρώ και πέντε λεπτά (2,05 €) ανά τετραγωνικό μέτρο μηνιαίως.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΜΥΝΟΥΣ
Δεν καθορίζει κοινόχρηστους χώρους άρα δεν καθορίζει και  τέλη χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων.
Τα ανωτέρω θα ισχύουν  από 1/1/2012.
2    Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσεως αιγιαλού  Δήμου Ανατολικής Μάνης για το έτος 2012

Αριθ. Απόφασης:          411/2011    
Το  Δ.Σ  αποφασίζει κατά πλειοψηφία Καθορίζει το τέλος χρήσεως αιγιαλού  για το έτος 2012  ως ακολούθως:  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
    ΠΕΡΙΟΧΗ          ΤΙΜΕΣ
1.    ΚΡΑΝΑΗ ΓΥΘΕΙΟΥ        15  €/τ.μ.
2.    ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΓΥΘΕΙΟΥ        14  €/τ.μ.
3.    ΣΕΛΙΝΙΤΣΑ ΓΥΘΕΙΟΥ        12  €/τ.μ.
4.    ΒΑΘΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ        11  €/τ.μ.
5.    ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΣΚΟΥΤΑΡΙΟΥ        11  €/τ.μ.
6.    ΚΑΜΑΡΕΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ        11  €/τ.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, τιμή 10 €/τ.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΤΥΛΟΥ, τιμή 12 €/τ.μ.»
Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας δήλωσε παρών

3    Αναπροσαρμογή ή μη των τελών  Λαϊκής αγοράς  Δήμου Ανατολικής Μάνης για το έτος 2012

Αριθ. Απόφασης:        412 /2011     
Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  κατά πλειοψηφία Καθορίζει  ενιαίο τέλος Λαϊκών αγορών  για το έτος 2012 ως ακολούθως:  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ και ΟΙΤΥΛΟΥ (Αρεόπολη – Πύργος Δυρού)
1.    Για τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων  150 € ετησίως ανά θέση, με δυνατότητα ενοικίασης θέσης ανά εξάμηνο  ( 75  € ανά εξάμηνο). Το 1ο εξάμηνο αρχίζει από 1-1 έως 30-6 και το 2ο από 1-7 έως 31-12.
2.    Για τους εμπόρους   250 € ετησίως ανά θέση, με δυνατότητα ενοικίασης θέσης ανά εξάμηνο  ( 125  € ανά εξάμηνο). Το 1ο εξάμηνο αρχίζει από 1-1 έως 30-6 και το 2ο από 1-7 έως 31-12.»

Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας δήλωσε παρών

  4    Αναπροσαρμογή ή μη των τελών  φωτισμού και καθαριότητας  Δήμου Ανατολικής Μάνης για το έτος 2012

Αριθ. Απόφασης:       413 /2011    
Το  Δ.Σ.    αποφασίζει  κατά πλειοψηφία : Καθορίζει  τα τέλη φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2012 και εφεξής ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Γυθείου
Οικιακή χρήση   1,61 €/τ.μ.
Γενική χρήση     2,58 €/τ.μ.
Λοιπές Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Γυθείου, Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης, Δημοτική Ενότητα Οιτύλου και Δημοτική Ενότητα Σμύνους
Οικιακή Χρήση   1,35  €/τ.μ.
Γενική Χρήση     1,80 €/τ.μ.»
Τα έσοδα που θα προκύψουν  με αυτούς τους συντελεστές ανέρχονται στο συνολικό ποσό  1.616.698,28€  και συγκεκριμένα:
Δημοτική Ενότητα Γυθείου
α)  Από την Δημοτική  Κοινότητα Γυθείου
Από οικιακή χρήση  260.794 τ.μ. Χ 1,61€/ανά τ.μ. = 419.878,34€
Από Γενική χρήση     65.183 τ.μ. Χ 2,58€/ανά τ.μ. = 168.172,14€
β) Από τις Τοπικές Κοινότητες
Από οικιακή χρήση  157.911 τ.μ. Χ 1,35€/ανά τ.μ. = 213.179,85€
Από Γενική χρήση     26.633 τ.μ. Χ 1,80€/ανά τ.μ. =   47.939,40€
 
Δημοτικές Ενότητες Οιτύλου, Σμύνους και Ανατολικής Μάνης
Από οικιακή χρήση  480.425 τ.μ. Χ 1,35€/ανά τ.μ. = 648.573,75€
Από Γενική χρήση     66.086 τ.μ. Χ 1,80€/ανά τ.μ. =  118.954,80€
 
τα οποία επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων και όπως αυτά αναλύονται λεπτομερώς στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας δήλωσε παρών


5    Καθορισμός  τιμών ζώνης ακινήτων  και ύψους συντελεστή ΤΑΠ Δήμου Ανατολικής Μάνης .


Αριθ. Απόφασης:       414/2011    
Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  κατά πλειοψηφία Τροποποιεί τις τιμές ζώνης στο ύψος των σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών  και  Καθορίζει τις τιμών ζώνης ακινήτων και ύψους συντελεστή ΤΑΠ  Δήμου Ανατολικής Μάνης  ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΖΩΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ  ΒΑΣΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 600 ΕΥΡΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
1)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΟΥ   
2)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩ ΝΥΜΦΙΟΥ   
3)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΚΩΝ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΧΙΑΝΙΚΩΝ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΠΙΡΑΣ
4) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΤΡΩΝΑ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΠΟΥΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΟΝΕΑΣ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΥΚΙΟΥ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΟΥΚΑΔΙΚΩΝ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΣΑΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΙΓΑΝΟΧΩΡΑΣ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΚΑΛΤΣΟΤΙΑΝΙΚΩΝ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΛΟΜΟΧΩΡΙΟΥ
5) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΙΑΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΟΥ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥ    
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΑΤΑΣ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΧΩΡΑΣ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΟΓΟΝΙΑΝΙΚΩΝ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΓΙΑΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΔΗΜΑΡΙΣΤΙΚΩΝ     
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΙΡΟΥ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΑ ΔΗΜΑΡΙΣΤΙΚΩΝ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΙΟΝΤΕ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΑΡΟΥ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΩΝ  
6)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΡΙΧΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
1)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
2) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΩΝ  
3) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ  
4) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
5) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΒΕΛΑ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΑΡΕΛΙΤΣΗΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΣΙΧΟΒΑΣ
6) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΟΥΠΟΛΗΣ
7) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΑΚΙΩΝ
8)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΗΝΗΣ
9) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΓΕΡΕΑ
10) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΕΑΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΚΑΣ
11) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ  
12) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΥΚΙΟΥ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΛΤΑΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΣΑΡΟΒΟΥΝΙΟΥ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΛΗΤΣΟΥ  
13) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ  
14) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ  
15) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΜΝΑΚΙΟΥ  
16)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΥΤΑΡΙΟΥ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥ  
17) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΣΙΑΡΙΟΥ  
18) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
•    ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ –ΑΝΩΝΥΜΟΣ7 –ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ –ΑΝΩΝΥΜΟΣ 24- ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ(ΙΔ΄ΒΛ. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) &
•    ΤΖΑΝΗΜΠΕΗ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ –ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 –ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6-ΤΖΑΝΗΜΠΕΗ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ(ΙΕ΄ΒΛ. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΤΥΛΟΥ
1) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΚΩΝ   
2)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΜΠΟΥΛΑΡΙΩΝ   
3)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΡΥΑΛΙΩΝ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΓΟΚΟΙΛΙΟΥ   
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΜΑΛΩΝ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΩΤΗΡΑ  
4)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΕΙΑΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΠΩΝ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΑΝΩΝ  
5)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΧΟΥ  
6)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΜΑΣ  
     7)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΑΛΟΥ  
     8)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΕΑΣ  
     9)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΛΕΦΑΣ
   10)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΤΑΣ
   11)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΝΟΥ  
   12)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
   13)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΝΑΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΓΕΙΑΔΑΚΙΟΥ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΡΗΜΟΥ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΥΝΙΑΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΙΟΥ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΤΡΕΛΑΣ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΚΚΟΥ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΡΜΥΓΚΙΑΝΙΚΩΝ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΝΑΣ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΠΡΙΚΙΟΥ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΤΑ  
     14)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΤΥΛΟΥ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΦΙΓΚΙΩΝ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΤΑΣΙΑΣ  
     15)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΕΛΟΥΣΙΟΥ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΚΛΕΖΟΥ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΟΥ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΡΩΝ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΜΑΤΣΟΥΚΑΣ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΙΚΑΝΔΡΕΙΟΥ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΞΕΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΙΑΣ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΡΟΥΔΑΣ  
      16)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΙΚΚΑΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΜΥΝΟΥΣ
     1) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ  
     2) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ  
3) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΗΣ  
4)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ  
5) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΒΡΥΣΗΣ
6) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ  
7) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΕΓΟΥΔΙΟΥ  
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 650ΕΥΡΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
•    ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 –ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7-ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΛΑΡΥΣΙΟΥ-ΜΩΡΕΤΙ-ΤΖΑΝΗ ΜΠΕΗ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 (ΙΓ΄ΒΛ. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 700 ΕΥΡΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΡΙΟΛΑΓΚΑΔΑΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΑΧΤΙΔΟΛΑΚΑΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΕΛΗΜΠΑΛΗ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΜΝΩΝ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΟΥΛΙΩΝ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΜΑΡΟΥΛΙΩΝ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΙΤΣΙΩΤΙΚΟΥ
2) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΒΕΛΑ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑ  
3) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΕΑΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΑΘΕΑΣ  
4) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΥΤΑΡΙΟΥ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΜΥΝΟΥΣ
1) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
      2) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΛΟΥΡΙΩΝ  
3) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑΣ  
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 800 ΕΥΡΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΑΧΗ
•    ΑΝΩΝΥΜΟΣ 25-ΑΝΩΝΥΜΟΣ 26- ΑΝΩΝΥΜΟΣ 27-ΑΝΩΝΥΜΟΣ 28-ΑΝΩΝΥΜΟΣ 29- ΑΝΩΝΥΜΟΣ 25(ΙΑ΄ ΒΛ. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)
•    ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ ΓΥΘΕΙΟΥ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4-ΤΖΑΝΗ ΜΠΕΗ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3-ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ ΓΥΘΕΙΟΥ (ΙΒ΄ ΒΛ. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)
2) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΕΑΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΤΥΛΟΥ
1)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΟΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΧΙΑΣ
2)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΝΑΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΖΑΠΟΥ  
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 850 ΕΥΡΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
•    ΚΑΛΚΑΝΔΗ- ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ- ΕΡΜΟΥ- ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ- ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ 12-  ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11-ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ-ΞΑΝΘΑΚΗ Ι. –ΚΑΛΚΑΝΔΗ (Ζ΄ ΒΛ. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)
•    ΤΖΑΝΗ ΜΠΕΗ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ- ΜΩΡΕΤΙ- ΛΑΡΥΣΙΟΥ- ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ- ΠΛ. ΠΕΤΡ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 – ΤΖΑΝΗ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3  - ΤΖΑΝΗ ΜΠΕΗ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ( Η΄ ΒΛ. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)
•    ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 – ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16- ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5( Θ΄ΒΛ. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)
•    ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8- ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 – ΓΥΘΕΙΟΥ ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 23- ΑΝΩΝΥΜΟΣ 22- ΑΝΩΝΥΜΟΣ 21- ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ 20- ΑΝΩΝΥΜΟΣ 19- ΑΝΩΝΥΜΟΣ 18 –ΑΝΩΝΥΜΟΣ 17- ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10- ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (Ι΄ ΒΛ. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 950 ΕΥΡΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
•    ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ(ΣΤ΄ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΒΛ. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-)
•    ΓΕΡΑΣ. ΚΑΨΑΛΗ – ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΕΡΜΟΥ- ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ- ΚΑΛΚΑΝΔΗ- Ι. ΞΑΝΘΑΚΗ- ΓΕΡΑΣ. ΚΑΨΑΛΗ(Ε΄ ΒΛ. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 900 ΕΥΡΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
1)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
2) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΤΡΩΝΑ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΝΑΛΟΥ  
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΤΡΩΝΑ  
3) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΙΑΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΥΡΙΣΤΩΝ
2) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΕΡΑΝΟΥ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΑΘΕΩΣ
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 1000 ΕΥΡΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
 1) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΚΚΑΛΑΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΟΛΟΤΕΡΙΟΥ
 2) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΙΑΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΓΙΟΥ
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 1150 ΕΥΡΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΓΕΡΑΣ. ΚΑΨΑΛΗ- Ι. ΞΑΝΘΑΚΗ- ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ(Δ΄ ΒΛ. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 1300 ΕΥΡΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΤΥΛΟΥ
1)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ  
2) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΕΙΑΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΑΘΕΙΑΣ  
     3) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΤΥΛΟΥ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ  
     4) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ  
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 1400 ΕΥΡΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΤΥΛΟΥ
     1) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΟΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΟΣ  
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 1450 ΕΥΡΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
•    Ι. ΞΑΝΘΑΚΗ (ΑΠΟ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΑΛΚΑΝΔΗ) (Γ΄ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΒΛ. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)
•    ΤΖΑΝΝΗ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΟ 9 ΜΕΧΡΙ ΑΝΩΝΥΜΟ 3 (Β΄ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΒΛ. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 1500 ΕΥΡΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΤΥΛΟΥ
1)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΟΥ  
     2)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ
     3)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΤΥΛΟΥ
•    ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙΟΥ  
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ 1650 ΕΥΡΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
•    ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9(Α΄ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΒΛ. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)
•    ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ((Α΄ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΒΛ. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)
•    ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ (Α΄ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΒΛ. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)
2. Καθορίζει  το ύψος του συντελεστή Τ.Α.Π., ο οποίος θα είναι ενιαίος για όλη  τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου σε ποσοστό 0,35 %ο.

3. Καθορίζει  στις περιοχές που τυχόν δεν έχουν συμπεριληφθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού,  την επιβολή τιμής ζώνης 600 ευρώ μέχρι της  ένταξης τους, οπότε και η τιμή ζώνης θα διαμορφωθεί ανάλογα.
Τα ανωτέρω θα ισχύουν  από 1/1/2012.
Ο ΔΣ  Γεωργαράκος Ηλίας δήλωσε παρών


6    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 για ενίσχυση του Κ.Α. 30.7132.0002   με τίτλο «Προμήθεια μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού»  ποσού 5.000,00€

Αριθ. Απόφασης:       415/2011    
Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα
Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011 μεταφέροντας  πίστωση ποσού 5.000,00 € από τον Κ.Α. 30.7323.0013 με τίτλο « Οδοποιία τέως Δήμου Γυθείου εκτός Τ.Κ. Κρήνης & Λυγερέα» (τακτικά έσοδα Δήμου) διαμέσου αποθεματικού  και ενισχύει τον Κ.Α. 30.7132.0002 με τίτλο «Προμήθεια μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού» και συνολική πίστωση 35.000,00 €.

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2011  για δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο «Μελέτη του έργου  «Εγκατάσταση πλωτών εξεδρών Δήμου Ανατολικής Μάνης» και ποσό 4.292,70€

Αριθ. Απόφασης:      416/2011    
Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  κατά πλειοψηφία
Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και μεταφέρει  πίστωση ποσού 4.292,70 € από τον Κ.Α. 30.7323.0013 με τίτλο « Οδοποιία τέως Δήμου Γυθείου εκτός Τ.Κ. Κρήνης & Λυγερέα» (τακτικά έσοδα Δήμου) διαμέσου αποθεματικού στον Κ.Α. 30.7413.0007 με τίτλο «Μελέτη έργου Εγκατάσταση πλωτών εξεδρών Δήμου Ανατ. Μάνης»  και ποσό 4.292,70 €
Ο ΔΣ Γεωργαράκος Ηλίας  δήλωσε παρών./

8    Σχετικά με εκκαθάριση Βεβαιωτικών καταλόγων

Αριθ. Απόφασης:       417/2011    Το  Δ.Σ.   αποφασίζει  ομόφωνα Προβαίνει στην εκκαθάριση των βεβαιωτικών καταλόγων  Δήμου Ανατολικής Μάνης (Δημοτικές Ενότητες Γυθείου και Οιτύλου)  διαγράφοντας  ως κατωτέρω:

1.    Πεζοδρόμια-πλατείες Δ. Γυθείου α.α 395/1-11-1994 περίοδος 1994 και  ποσό 139,43€
2.    Πεζοδρόμια-πλατείες Δ. Γυθείου α.α  67/14-2-1997 περίοδος 1996 και  ποσό 51,36€
3.    Πεζοδρόμια-πλατείες Δ. Γυθείου α.α  584/3-8-1998 περίοδος 1997 και  ποσό 1.433,16€
4.    Πεζοδρόμια-πλατείες Δ. Γυθείου α.α  26/1-2-2000 περίοδος 1998 και  ποσό 790,91€
5.    Πεζοδρόμια-πλατείες Δ. Γυθείου α.α  25/1-2-2000 περίοδος 1999 και  ποσό 1.188,56€
6.    Τέλος παρεπ/ντων Δ. Γυθείου α.α 404/3-12-1990 περίοδος 1989 και ποσό 453,81€
7.    Πεζοδρόμια-πλατείες Δ. Γυθείου α.α   147/2-5-2001 περίοδος 2000 και  ποσό 1.170,95€
8.    Πεζοδρόμια-πλατείες Δ. Γυθείου α.α  271/1-7-2002 περίοδος  2001 και  ποσό 954,04€
9.    Βοσκή  Δ. Οιτύλου α.α 194/15-11-2001 περίοδος 2001 και ποσό 52,35€
10.    Βοσκή  Δ. Οιτύλου α.α  853/22-7-2002 περίοδος 2002 και ποσό 87,50€
11.    Βοσκή  Δ. Οιτύλου α.α  946/20-10-2003 περίοδος 2003 και ποσό  265,16€
12.    Βοσκή  Δ. Οιτύλου α.α   19/25-11-2004 περίοδος 2004 και ποσό  160,59€
13.    Πεζοδρόμια-πλατείες Δ. Οιτύλου 15-11-2001 περίοδος 2001 και  ποσό 136,46€
14.    Πεζοδρόμια-πλατείες Δ.  Οιτύλου  2-9-2002 περίοδος  2002 και  ποσό 281,28€
15.    Πεζοδρόμια-πλατείες Δ. Οιτύλου   18-9-1996 περίοδος 1996 και  ποσό  58,69€
16.    Πεζοδρόμια-πλατείες Δ. Οιτύλου  8-5-1998 περίοδος 1997-1998 και  ποσό 1.467,35€
17.    Πεζοδρόμια-πλατείες Δ. Οιτύλου  1-2-1997 περίοδος 1997και  ποσό  36,68€
18.    Πεζοδρόμια-πλατείες Δ. Οιτύλου  1-8-1998 περίοδος 1998 και  ποσό  80,70€


9. Ψήφιση Επιχειρησιακού  Προγράμματος περιόδου 2011-2014   Δήμου   Ανατολικής    Μάνης

Αριθ. Απόφασης:     418/2011    
Το  Δ.Σ. ομόφωνα  αποφασίζει  Ψηφίζει το επιχειρησιακό πρόγραμμα ετών 2011-2014 του Δήμου  Ανατολικής Μάνης  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  της παρούσης απόφασης.


                       Γύθειο   12-12-2011
                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                      Χρήστος  Αναστασάκος

27/12/2011