ΠΙΝΑΚΑΣ Των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 6ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  6ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης

και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

Αρχεία

22/02/2013