Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 4ης τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ

                                                                                     

 Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  4ης  τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2016 και των αποφάσεων  που λήφθηκαν.

11/03/2016