ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 17ης κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2018 και των αποφάσεων που λήφθηκαν

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

 Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  17ης  κατεπείγουσας  Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2018 και των αποφάσεων  που λήφθηκαν.

21/06/2018