ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 14ης τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2018 και των αποφάσεων που λήφθηκαν

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  14ης  τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2018 και των αποφάσεων  που λήφθηκαν

Αρχεία

25/05/2018