ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 31ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Θεμάτων  ημερήσιας διάταξης της  31ης  δημόσιας  Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2015 και των αποφάσεων   που λήφθηκαν.

07/12/2015