Πίνακας Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 32ης/2015 Ειδικής τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης και της απόφασης που λήφθηκε.

Πίνακς Θεμάτων  ημερήσιας διάταξης της  32ης  Ειδικής τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2015 και της απόφασης  που λήφθηκε.

07/12/2015