ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 33ης τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2017 και των αποφάσεων που λήφθηκαν.

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

 Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  33ης  τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2017 και των αποφάσεων  που λήφθηκαν.

Αρχεία

18/12/2017