Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 35ης τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2017 και των αποφάσεων που λήφθηκαν.

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  35ης  τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2017 και των αποφάσεων  που λήφθηκαν.

22/12/2017