Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 27ης τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2014 και των αποφάσεων που λήφθηκαν

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Πίνακας Θεμάτων  ημερήσιας διάταξης της  27ης  τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2014 και των αποφάσεων  που λήφθηκαν στην Συνεδρίαση της  27-10-2014  

31/10/2014