ΠΙΝΑΚΑΣ Των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 28ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  28ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης

και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

Αρχεία

30/10/2012