Πίνακας θεμάτων 35ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Μάνης με τρία (3) θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ακολουθεί ο πίνακας των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

 

                           *

27/12/2012