Πίνακας θεμάτων 26ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίασε την Παρασκευή 14 Σεπτεμμβρίου 2012 το Δ.Σ του Δήμου Ανατολικής Μάνης με εννέα (9) θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ακολουθεί ο πίνακας των θεμάτων και των αποφάσεων της ημερήσιας διάταξης της 26ης συνεδρίασης του Δ.Σ.

 

*

17/09/2012