ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 14-06-2018

         

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο  8-6-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ : 5717

 

 

                                                        Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                  2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                    

                                                                  3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                  4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                  5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                 

                                                                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

         

                Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  14η  Ιουνίου έτους 2018 , ημέρα Πέμπτη και  ώρα 20:00 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  1. 1.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 2.    Ανανέωση άδειας της Koppitz Andrea παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών με είδος εμπορίας "Νωπά αλιευτικά προϊόντα θαλάσσης"

Εισηγητής: Πατρικάκος Παναγιώτης

  1. 3.    Έγκριση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ανατ. Μάνης.

Εισηγητής: Τσιριγώτης  Παναγιώτης

  1. 4.    Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Ανατ. Μάνης.

Εισηγητής: Τσιριγώτης  Παναγιώτης

  1. 5.    Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Αχίλλειο της Τ.Κ. Λαγίας.

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

Γεώργιος   Μητσάκος

 

 

08/06/2018