ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 28/07/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί, την  28η του μηνός Ιουλίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα  10:30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Κατάστημα Λιανικής πώλησης – Παραδοσιακό καφενείο (Αναψυκτήριο)» του Θωμάκου Πιέρρου του Ιωάννη  το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα ΚΑΡΒΕΛΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΓΥΘΕΙΟΥ, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
  2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Παντοπωλείο» της Ο.Αλεβιζοπούλου Ε.Ε.  το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου, της Δημοτικής Ενότητας Σμύνους, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
  3. Σχετικά με το αίτημα της επιχείρησης με την επωνυμία ΑΓΛΑΗ ΓΗ.
  4. Αλλαγή κατεύθυνσης τμήματος οδού Γερασίμου Καψάλη.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Αρχεία

24/07/2015