ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 26/04/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατ. Μάνης που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  26η του μηνός Απριλίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη        και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

21/04/2017