ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 18/05/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατ. Μάνης που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  18η του μηνός Μαΐου έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

18/05/2017