ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

         Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 14η Ιουλίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης»
  2. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.
  3. Ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού του Ν.Π. και εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής των εκδιδόμενων επιταγών του Ν.Π. και εξόφλησης αυτών.
  4. 4.      Ορισμός νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή του Ν.Π. 
  5. Σχετικά με ανάθεση γραμματειακής υποστήριξης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης.
  6. Κατάρτιση και ψήφιση Ο.Ε.Υ.
  7. Κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας.
  8. Συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής Έναρξης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 

 

Νικόλαος Λ. Λεβεντζώνης

 

Αρχεία

09/07/2015