ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

            Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού  Συμβουλίου του   Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης  που θα γίνει την 30η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2015,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30  στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Μάνης,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης έτους 2016.

24/11/2015