ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 27/06/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατ. Μάνης που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  27η του μηνός Ιουνίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30

23/06/2017