ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΠΠΠ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Γύθειο,   14 - 08 - 2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                       Αριθμ. Πρωτ.: 263

Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ»

 

     Προς:

                                                                              Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου  

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

         Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την  18η  Αυγούστου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

-          Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για την καταβολή φόρου εισοδήματος.

-          Αναμόρφωση προϋπολογισμού κατόπιν αποδοχής δωρεάς κ. Ελευθερίου Παναγιωτάκου.

-          Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και περιγραφή δαπάνης για τον Εορτασμό της Μάχης του Πολυαράβου.

 

 

Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος

Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

Καπασούρης – Σεψάκος Γεώργιος

 

 

 

14/08/2015