ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΠΠΠ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Γύθειο,     07-12-2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                       Αριθμ. Πρωτ.: 351

Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ»

 

     Προς:

                                                                            -  Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου       

 

                                                          κα. Αθανασάκου Σταυρούλα (Αντιπρόεδρο)

                                                                           κ. Καπασούρη Αλέξανδρο

                                                               κ. Πατσάκο Πετρο

                                                                     κ. Λαγουσάκο Ιωάννη

                                                                   κ. Ροζάκη Δημήτριο

                                                                            κα. Λαμπρινάκου Μαρία

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

         Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 11η  Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

  • Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες.
  • Ορισμός ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης για το οικονομικό έτος 2015 του Νομικού Προσώπου - Καθορισμός αμοιβής.

 

 

 

Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος

Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

  

Καπασούρης – Σεψάκος   Γεώργιος

 

 

 

07/12/2015