ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Γύθειο,    10 -11- 2014

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                       Αριθμ. Πρωτ.: 302

Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ»

 

 

     Προς:

                                                                              Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου       

 

                                                          κα. Αθανασάκου Σταυρούλα (Αντιπρόεδρος)

                                                                       κ. Καπασούρη Αλέξανδρο

                                                              κ. Πατσάκο Πετρο

                                                                     κ. Λαγουσάκο Ιωάννη

                                                                   κ. Ροζάκη Δημήτριο

                                                                            κα. Λαμπρινάκου Μαρία

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

         Σας προσκαλώ σε δημόσια ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 14η Νοεμβρίου έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

- Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Νομικού Προσώπου Πολιτισμού & Περ/ντος Δ.Ανατ. Μάνης και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015.

 

Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος

Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

 

Καπασούρης – Σεψάκος   Γεώργιος

ΠΡΟΚΣΛΗΣΗ

11/11/2014