ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Γύθειο,  23- 05- 2014

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                       Αριθμ. Πρωτ.: 166

Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ»

 

 

     Προς:

                                                                              Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου  

                                                               κ. Αγριόδημα Μιχαήλ

                                                               κα. Δρακουλάκου Ελένη

                                                             κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

                                                          κ.  Γεωργαράκο Ηλία

                                                       κ. Ροζάκη Δημήτριο

                                                              κα. Λαμπρινάκου Μαρία

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

         Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την  27η  Μαΐου  έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

 

  • 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2014.
  • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και περιγραφή υπηρεσιών ανάλυσης δειγματοληψιών  για το Πρόγραμμα Γαλάζιων Σημαιών.

 

Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος

Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

 

Καπασούρης Αλέξανδρος

 

 

 

 

 

23/05/2014