ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ν.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 16/05/2016

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,   12  Μαΐου  2016

Αριθ. Πρωτ.: 98

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

      κ. Αθανασάκου Σταυρούλα

      κ. Καπασούρη Αλέξανδρο

            κ. Πατσάκο Πέτρο

            κ. Λαγουσάκο Ιωάννη

            κ. Ροζάκη Δημήτριο

            κ. Λαμπρικάκου Μαρία

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου   που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 16η του μηνός Μαΐου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα  18:30 για τη συζήτηση, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για τη δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο «Ετήσια συνδρομή λειτουργίας ηλεκτρον. Προγραμμάτων Ν.Π.».

2.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου.

3.    Διάθεση πίστωσης και έγκριση  δειγματοληψιών νερών για το Πρόγραμμα Γαλάζιων Σημαιών.

4.    Έγκριση ρύθμισης άρθ. 68 Ν. 4369/2016.

 

 

Ο  Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος

Δήμου Ανατ. Μάνης

 

Γεώργιος Καπασούρης - Σεψάκος

12/05/2016