ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

         Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 17η Φεβρουαρίου έτους 2015, ημέρα  και ώρα 14:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

  • Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού και απευθείας ανάθεσης καθώς και για κάθε θέμα που προκύπτει από την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων η προβλέπονται από το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2015.

 

  • Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ανατολικής Μάνης για το έτος 2015 (ΕΚΠΟΤΑ).
  • Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας των υπηρεσιών –εργασιών του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ανατολικής Μάνης έτους 2015.
  • Έγκριση αναγκαιότητας για τις προμήθειες του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ανατολικής Μάνης έτους 2015.

 

Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος

Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

Καπασούρης – Σεψάκος   Γεώργιος

Αρχεία

13/02/2015