ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 3η  Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

 

- Έγκριση δαπάνης, διάθεση  πίστωσης και έγκριση  μελέτης για Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις.

27/11/2015