ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Γύθειο,    09 -02- 2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                       Αριθμ. Πρωτ.: 22

Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ»

 

     Προς:

                                                                              Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου       

 

  κα. Αθανασάκου Σταυρούλα   (Αντιπρόεδρο)

                                                                               κ. Καπασούρη Αλέξανδρο

                                                                               κ. Πατσάκο Πετρο

                                                                               κ. Λαγουσάκο Ιωάννη

                                                          κ. Ροζάκη Δημήτριο

                                                                 κα. Λαμπρινάκου Μαρία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

         Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 13η Φεβρουαρίου έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

-          Ορισμός συμβούλου – μέλους της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών- ΠΔ 28/80 για το έτος 2015.

-          Έγκριση αναγκαιότητας, έγκριση δαπάνης, διάθεση  πίστωσης, περιγραφή της δαπάνης για Αποκριάτικες Εκδηλώσεις και συγκρότηση επιτροπών παραλαβής εργασιών και προμηθειών.

-          1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2015.

 

 

Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος

Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

 

Καπασούρης – Σεψάκος   Γεώργιος

 

 

Αρχεία

09/02/2015