ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Γύθειο,  06- 11- 2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                       Αριθμ. Πρωτ.: 328

Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ»

 

     Προς:

                                                                              Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

         Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την  10η  Νοεμβρίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

 

  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 15.6471.0001 με τίτλο «Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις».

 

Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος

Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

Καπασούρης – Σεψάκος Γεώργιος

 

 

 

06/11/2015