ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014 για το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, δείτε αναλυτικά το συνημμένο αρχείο που αφορά την υλοποίηση του Προϋπολογισμού του για το μήνα Νοέμβριο 2015.

15/12/2015