ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την  12η  Αυγούστου  έτους 2014, ημέραΤρίτη και ώρα 14:00 στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο

08/08/2014