ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σας προσκαλώ σε δημόσια ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την  29η  Αυγούστουέτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση σχεδίου προϋπολογισμού Νομικού Προσώπου Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ανατολικής Μάνης έτους 2015. 

27/08/2014