ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Γύθειο, 25 -07- 2014

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                       Αριθμ. Πρωτ.: 243

Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ»

 

 

     Προς:

                                                                              Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου  

                                                               κ. Αγριόδημα Μιχαήλ

                                                                κα. Δρακουλάκου Ελένη

                                                             κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

                                                           κ.  Γεωργαράκο Ηλία

                                                        κ. Ροζάκη Δημήτριο

                                                               κα. Λαμπρινάκου Μαρία

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

         Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την  31η  Ιουλίου  έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

 

  • Ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού του Ν.Π. και εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής των εκδιδόμενων επιταγών του Ν.Π. και εξόφλησης αυτών.
  • Τροποποίηση της 2/2014 Α.Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος

Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

 

Καπασούρης Αλέξανδρος

 

 

 

 

 

28/07/2014