ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του ΝΠ Πολιτισμού & Περιβάλλοντος, Καπασούρης Αλέξανδρος, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την  08η Ιουλίου  έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο

04/07/2014