ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Γύθειο,     04-09-2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                       Αριθμ. Πρωτ.: 289

Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ»

 

     Προς:

                                                                              - Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου :      

 

                                                          κα. Αθανασάκου Σταυρούλα (Αντιπρόεδρο)

                                                                           κ. Καπασούρη Αλέξανδρο

                                                               κ. Πατσάκο Πετρο

                                                                     κ. Λαγουσάκο Ιωάννη

                                                                   κ. Ροζάκη Δημήτριο

                                                                            κα. Λαμπρινάκου Μαρία

-          κ.Ευστάθιο Μπανίλα και κ.Ιωάννη Παπαγιαννόπουλο, Ορκωτούς Ελεγκτές.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

         Σας προσκαλώ σε δημόσια ΕΙΔΙΚΗ  Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 08η  Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :

 

Ανάκληση της υπ’ αριθμ.34/2015 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη νέας σχετικά με έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ανατολικής Μάνης, οικονομικού έτους 2013.

 

Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος

Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

Καπασούρης – Σεψάκος   Γεώργιος

 

 

04/09/2015