Δικαιολογητικά για βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα

 

Δικαιολογητικά για βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα

 

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Αντίγραφα πινάκων & διαγραμμάτων από την πράξη εφαρμογής
  3. Στις κυρωμένες μελέτες πιστοποιητικό μεταγραφής της τελικής ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο
  4. Στις ακύρωτες μελέτες και για πολλαπλές ιδιοκτησίες τεχνική έκθεση μηχ/κού για την εισφορά σε χρήμα

 


28/06/2011