Δικαιολογητικά για διανοίξεις δρόμων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλης

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

  1. Αίτηση ενδιαφερομένων
  2. Αντίγραφο πινάκων και διαγραμμάτων της πράξης εφαρμογής με σημειωμένο το τμήμα προς διάνοιξη.
  3. Πιστοποιητικό μεταγραφής των τελικών ιδιοκτησιών από το Υποθηκοφυλακείο (στις κυρωμένες πράξεις εφαρμογής) ή δηλωτικό ρυμοτομίας (στις ακύρωτες πράξεις εφαρμογής)
  4. Αν από την παράγραφο 2 προκύπτει ότι ο Δήμος οφείλει στον ιδιοκτήτη(τες) αποζημίωση απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη-των ότι επιτρέπει τη διάνοιξη πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία αποζημίωσης του.

 

10/06/2011