Απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων

Οι δημότες που εντοπίζουν εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο, μπορούν να ενημερώνουν την Δημοτική αστυνομία, στο τηλέφωνο  ............. Θα δηλώνουν ακριβώς τη θέση του οχήματος, προκειμένου να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την απομάκρυνσή τους.

 

 

Αποστολή ψηφιακής αίτησης για 'Απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων'

 

28/06/2011