Έκδοση αδειών για οικοδομικές εργασίες - «μηνιαίες»

Για την έκδοση αδειών για οικοδομικές εργασίες - «μηνιαίες» απαιτούνται :

α) Οικοδομικών υλικών ή περίφραξης ή σκαλωσιάς
β) Κατάληψη από οχήματα για οικοδομικές εργασίες (π.χ. πρέσα, φορτηγό)

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου ( κοινή αίτηση )
  2. Όταν γίνεται κατάληψη οδοστρώματος, ζητείται έγκριση από την Δημοτική Αστυνομία Δήμου Αν. Μάνης

 

Αρχεία

28/06/2011