Βεβαιώσεις περί μη οφειλής ΤΑΠ

 

Για βεβαιώσεις περί μη οφειλής ΤΑΠ απαιτούνται :

  1. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ ( Για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα )
  2. Αν έχει γίνει διακοπή, βεβαίωση από ΔΕΗ πότε έγινε διακοπή
  3. Για οικόπεδα και ημιτελή σπίτια αποδείξεις του ΤΑΠ
  4. Πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη ( Α.Φ.Μ. Αστυνομική ταυτότητα, Δ/νσης κατοικίας)

 

28/06/2011