Σύνδεση με δίκτυο Άρδευσης


Για σύνδεση με δίκτυο Άρδευσης απαιτούνται :

  1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο του τοπικού Συμβουλίου.
  2. Αριθμό υδρομέτρου

 

28/06/2011