Παραβάσεις Κ.Ο.Κ και πρόστιμα


Για παραβάσεις Κ.Ο.Κ και πρόστιμα απαιτούνται :

  1. Έντυπο του προστίμου
  2. Δελτίο ταυτότητας
  3. Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ)

 

28/06/2011