Αντίγραφα στοιχείων οικοδομικών αδειών

Για την χρήγηση απαιτούνται :

  1. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ ( Για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα )
  2. Αίτηση

 

Αποστολή ψηφιακής αίτησης για 'Αντίγραφα στοιχείων οικοδομικών αδειών'

 

 

28/06/2011