Χορήγηση δωρεάν σήματος ελεγχόμενης στάθμευσης για κατοίκους της περιοχής ελεγχόμενης στάθμευσης

 

Απαιτούνται τα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Αδεια κυκλοφορίας οχήματος
  3. Λογαρισμός ΔΕΗ
  4. Υπεύθυνη Δήλωση

 

28/06/2011