Κατάθεση ένστασης, αντίρρησης για παράνομη στάθμευση

 

Για την κατάθεση ένστασης, αντίρρησης για παράνομη στάθμευση απαιτούνται τα ακόλουθα :

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
  2. Αντίγραφο κλήσης

 

28/06/2011