Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

 

Για τη διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας απαιτούνται :

  1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (περίπτωση θανάτου).
  2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου καταχωρημένη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (περίπτωση αφάνειας)

 

 

28/06/2011