Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία

 

Για την χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία απαιτείται :

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου στην οποία να αναφέρεται η φράση «στρατολογική χρήση» και ο λόγος για τον οποίο θέλει για να θεωρηθεί προστάτης της οικογένειας ( αφορά στο Δημοτολόγιο ).
  2. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

 

28/06/2011