Ειδικά Δικαιολογητικά για Κέντρα Διασκέδασης κάτω των 200 καθισμάτων

 

  1. Δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανολόγου Μηχανικού για την πλήρη ηχομόνωση και την αποτελεσματικότητα της ηχομόνωσης η οποία πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της Α5/ 30/ 10/85 Υγ. Διάταξης.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανολόγου Μηχανικού ή εγκαταστάτη Τεχνικού στην οποία θα φαίνεται ότι υπάρχει μηχανολογική εγκατάσταση τεχνητού αερισμού, η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Τεχνικής και της επιστήμης για τον πλήρη αερισμό όλων των χώρων και κυρίως της αίθουσας των πελατών .
  4. Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανολόγου Μηχανικού και Ηλεκτρολόγου για την ασφαλή ηλεκτροδότηση.
  5. Βεβαίωση Α.Ε.Π.Ι.
  6. Φύλλο ελέγχου θορύβου από την Υγειονομική Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του Υγειονομικού Ελέγχου.
28/06/2011