Ειδικά Δικαιολογητικά για Ομογενείς Αλβανίας ( Βορειοηπειρώτες)

 

Διαμένουν μόνιμα εφόσον κατέχουν :

  1. Ισχύουσα άδεια παραμονής ή δελτίο ταυτότητας διετούς ισχύος ή
  2. Προξενική θεώρηση ετήσιας διάρκειας με πολλαπλά ταξίδια και με δικαίωμα παραμονής τριών για κάθε ταξίδι ή πενταετούς διάρκειας με πολλαπλά ταξίδια και δικαίωμα παραμονής έξι μηνών ή
  3. Από 8 - 12 - 97, προξενική θεώρηση 3 -12 μηνών ανανεώσιμη με τη λήξη της ή τέλος,
  4. Ειδικό Δελτίο ταυτότητας ομογενούς, διάρκειας τριών (3) ετών που χορηγείται σύμφωνα με την 4000/3/10-ε Κ.Υ. Απόφαση .

 

28/06/2011