Ειδικά Δικαιολογητικά για Κρεοπωλεία


  1. Δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη.
28/06/2011